Autodoprava SloVensko

ADR Preprava

Bezpečnosť na prvom mieste

ADR preprava, resp. preprava nebezpečných látok si vyžaduje špeciálne zaobchádzanie a tiež kladie vysoké nároky na bezpečnosť počas transportu. Medzi takýto tovar patria horľavé, prchavé, výbušné a ďalšie látky, ktoré môžu spôsobiť škody na zdraví, majetku či životnom prostredí. Preprava ADR sa riadi medzinárodnými dohodami, keď sú jednotlivé látky rozdelené do niekoľkých tried, z ktorých každá podlieha špecifickým podmienkam.

V mnohých priemyselných odvetviach je práve preprava takýchto látok kľúčová pre ich fungovanie, a tak sú našimi najčastejšími klientmi výrobcovia a spracovatelia v chemickom, petrochemickom či farmaceutickom priemysle.

Poskytujeme flexibilitu v každom smere

Týmto, ale aj všetkým ostatným zákazníkom, ponúkame možnosti pravidelnej, ale aj občasnej prepravy väčšiny nebezpečných látok. Prepravu ADR látok zabezpečujú len na to špecializovaní pracovníci, ktorí sú držiteľmi potrebných oprávnení na manipuláciu s nimi. Ako špecialista na vnútroštátnu dopravu vám tak ponúkame nielen bezpečnú, ale najmä rýchlu a flexibilnú prepravu ADR látok do všetkých kútov krajiny.

Pre objednanie, overenie možnosti prepravy, potrebnú dokumentáciu či ďalšie informácie ohľadom prepravy nebezpečných látok nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Cenovú ponuku môžete mať ešte dnes